Shree Aksharpurushottam Swaminarayan Mandir-Delhi

 

Raksha Bandhan Sabha - August 10, 2014
Guru Purnima 2014,
Morning and Evening Sabha